Green Project to pionierska na polskim rynku inicjatywa samoregulacyjna w celu promowania etycznej komunikacji w reklamie środowiskowej.

Wspólnie z naszymi członkami oraz organizacjami wspierającymi nasze działania budujemy solidne fundamenty samoregulacji w obszarze przeciwdziałania greenwashingowi.

Nasza inicjatywa dobrze wpisuje się w nurt działań Komisji Europejskiej. Ponadto konsekwentnie realizujemy działania promocyjne i edukacyjne ukierunkowane na tematy związane z odpowiedzialnością za środowisko i ochroną naszej planety.

CZYTAJ WIĘCEJ > Show Less

Nowe zapisy Kodeksu Etyki Reklamy
dotyczące reklamy środowiskowej

Jak rozpoznać komunikaty greenwashingowe

 • Nie podają dowodów lub podają je w sposób nieznajdujący potwierdzenia w dostępnych źródłach.
  Nie podają certyfikatów uznanych instytucji.
 • Komunikują się nieprecyzyjnie. Używają haseł i stwierdzeń, które konsument może odebrać emocjonalnie wręcz nieracjonalnie
  (np. „produkt wolny od chemii”, „w 100% naturalny”).
 • Używają żargonu i pojęć nienaukowych.
 • Używają pojęć niezrozumiałych dla konsumentów, określeń specjalnie stworzonych na potrzeby danej komunikacji.
 • Powołują się na nieistniejące certyfikaty lub certyfikaty stworzone na potrzeby danej marki.
 • Stosują etykiety, stemple, pieczęcie, kolory fałszywie sugerujące ekologiczny aspekt produktu, marki, firmy.
 • Manipulują danymi. Przedstawiają dane nieistotne z punktu widzenia konsumenta lub aktualnych przepisów.
 • Kłamią wprost: przekazują nieprawdziwe informacje, m.in. niezgodne z prawem używane znaki i certyfikaty, podają nieprawdziwe dane
  o zawartości materiału z recyklingu lub przydatności do recyklingu.
 • Opierają się na tzw. mniejszym złu. Podkreślają, że dany produkt lub marka pozytywnie wyróżnia się na tle danej kategorii, która jednak
  w rzeczywistości jako całość jest szkodliwa dla środowiska.
 • Sugerują, że dany produkt, marka są zgodne z zasadami ochrony środowiska, ale prezentują tylko część jego cyklu i nie uwzględniają całości wpływów środowiskowych wynikających z procesu produkcji, użytkowania oraz pozbywania się odpadów.

Jeśli widzisz reklamę naruszającą te zapisy i wprowadzającą w błąd konsumentów, reaguj!

WIĘCEJ INFORMACJI:    Biuro Rady Reklamy         biuro@radareklamy.pl        +48 22 621 31 94

WIĘCEJ INFORMACJI:
Biuro Rady Reklamy

biuro@radareklamy.pl

  +48 22 621 31 94

   

Rekomendacje
Robert Wielgo, członek zarządu i CMO w IAB Polska

“Jeśli chcesz zmienić świat, zacznij od siebie. Wychodząc z tego założenia podjęliśmy decyzję, że najwyższy czas uporządkować kwestie etyki w komunikacji środowiskowej, w formule samoregulacji branży reklamowej.”
Cieszymy się, że podejmując to wyzwanie, staliśmy się samoregulacyjnymi pionierami w zakresie greenwashingu. Szerokie kompetencje naszych członków i arbitrów pozwalają nam również skutecznie doradzać przedsiębiorstwom, jak unikać „ekościemy” – uruchomiliśmy nawet usługę copy advice w tym zakresie. Przed nami wciąż wiele pracy, dlatego też gorąco zapraszamy wszystkie zainteresowane firmy do podjęcia współpracy z Radą Reklamy i dołączenia do elitarnego grona podmiotów, które etykę w reklamie i komunikacji stawiają na pierwszym miejscu. Tym bardziej, że reklama środowiskowa to tematyka kluczowa nie tylko dla marketingu, ale i dla całej planety.

CZYTAJ WIĘCEJ > Show Less
Alicja Michałowska, prawnik, Centrum Prawa Żywnościowego

“Uważamy, że zaangażowanie w działania dla dobra naszej planety Ziemi to jedyny słuszny kierunek dla zrównoważonego i etycznego wzrostu organizacji.
Centrum Prawa Żywnościowego to kancelaria specjalizująca się w prawie żywnościowym i dziedzinach pokrewnych. Wspieramy przedsiębiorstwa z branży spożywczej zapewniając kompleksową i skuteczną pomoc prawną. W zakresie naszej działalności znajduje się m.in. opracowanie analiz prawnych, prowadzenie postępowań administracyjnych przed organami kontroli żywności i weryfikacja znakowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych, uwzględniając przy tym także deklaracje dotyczące szeroko rozumianej ekologii. Widząc jak ogromną wagę konsumenci zwracają na środowiskowe aspekty codziennych wyborów zakupowych uważamy, że zaangażowanie w działania dla dobra naszej planety Ziemi to jedyny słuszny kierunek dla zrównoważonego i etycznego wzrostu organizacji.”

CZYTAJ WIĘCEJ > Show Less
Mikołaj Janicki, CEO Pro Duct
BBF sp. z o.o.

“Chcemy być świadomym mostem komunikacyjnym pomiędzy światem marketingu i ekologii. Dając nasz pozytywny wkład, korzystając z naszych zasobów możemy mieć ogromny, pozytywny wpływ na zmiany na lepsze.
Warto mieć swój głos. Wpływ na siebie i na otoczenie. Świadomość zmian środowiskowych wprowadzonych przez człowieka i ich rujnującego wpływu na naszą planetę dla świadomego człowieka jest oczywista. Można się martwić, okłamywać i frustrować myśląc o świecie, jaki zostawimy dla naszych dzieci. Można też być ignorantem lub okłamywać się, że to nieprawda, że to nie ja, bądź inni… bądź tonąć w eko-depresji, że i tak jest za późno, bądź nie mam siły sprawczej. Wiem, że chcę mieć wpływ, przynajmniej próbować zmieniać sprawy na lepsze… Frustruje mnie bezczynność i czyste utyskiwanie bądź negowanie własnego wpływu. Nawet nie będąc “możnym tego świata”, wiem, że mój wkład się liczy, dla świata, dla mnie. Będąc w świecie komunikacji, marketingu i reklamy mówienie o braku wpływu to hipokryzja. Mamy kompetencje wykorzystywane do kreowania przekonań, wpływu na decyzje, budowanie świadomości, a w kwestii tak powszechnej, pozytywnej i bliskiej jak odpowiedzialność ekologiczna chowamy głowę w piasek, stajemy się bezradni? Nie! My mamy wpływ! Apeluję o przyłączenie się do naszej inicjatywy walki marketingowców o czysty świat.”

CZYTAJ WIĘCEJ > Show Less