DOŁĄCZ DO NAS
Jeśli chcesz mieć realny wpływ na tworzenie zasad, jakimi powinna kierować się komunikacja marketingowa, dołącz do grona firm i organizacji członkowskich.
Członkami zwyczajnymi Rady mogą być wyłącznie stowarzyszenia lub inne organizacje mające osobowość prawną, których członkami lub członkami wspierającymi są uczestnicy rynku reklamowego, reprezentujący środowiska reklamodawców, promujących, w tym agencje reklamowe i domy mediowe działające na rzecz reklamodawców oraz środków przekazu. pobierz DEKLARACJĘ
Członkami wspierającymi Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy mogą być osoby prawne mające cele zarobkowe działające w jednej z grup uczestników rynku reklamowego: reklamodawcy, promujący, w tym agencje reklamowe i domy mediowe działające na rzecz reklamodawców oraz środki przekazu. pobierz DEKLARACJĘ
Członkostwo w Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy umożliwia:
  • Wpływ na kształtowanie najwyższych standardów etycznych w reklamie zgodnych z Kodeksem Etyki Reklamy
  • Uczestnictwo w organizacji której członkowie popierają i stosują zapisy Kodeksu Etyki Reklamy
  • Współkreowanie praw i zasad, w celu zapewnienia bezpiecznego otoczenia prawnego dla funkcjonowania w sferze komunikacji marketingowej
  • Uczestnictwo w wymianie międzynarodowych doświadczeń biznesowych
  • Współtworzenie platformy debaty na ważne tematy dotyczące komunikacji marketingowej
  • Działanie na rzecz ochrony przed nieuczciwą konkurencją
  • Realny wpływ na obniżenie kosztów konkurowania na rynku i maksymalizację długoterminowego zwrotu z inwestycji marketingowych
  • Dołączenie do grona ekspertów, poszerzenie sieci kontaktów, a także asygnowanie swoich ekspertów do zasiadania w organach Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy lub wśród arbitrów Kodeksu Etyki Reklamy
Samoregulacja W ostatnich latach wyraźnie ewoluuje świadomość konsumentów i ich oczekiwania, że środowiska biznesowe w większym niż dotąd stopniu wezmą odpowiedzialność za problemy współczesnego świata, takie jak zagrożenia ekologiczne, bieda czy narastające nierówności społeczne, ale też etyczne zasady postępowania wobec interesariuszy.
Tylko dzięki zaufaniu konsumentów może rosnąć lojalność wobec marek, sprzedaż reprezentowanych przez nie produktów i udziały firm w rynku. 
Samoregulacja tworzy równe szanse dla uczciwej konkurencji i przestrzeń dla dobrych praktyk biznesowych, obniżając tym samym koszty konkurowania na rynku. Pomaga w ujawnianiu i wykluczaniu nieuczciwych przedsiębiorców, którzy celowo działają na granicy prawa dla krótkoterminowych korzyści handlowych.
Pokazując, że branża reklamowa jest w stanie chronić środowisko reklamowe przed tymi, którzy nie przestrzegają zasad, samoregulacja poprawia wizerunek biznesu w społeczeństwie. Odpowiedzialna reklama zmniejsza prawdopodobieństwo wprowadzenia prawnych zakazów w obszarze komunikacji marketingowej. Tylko biznes wykazujący wolę przyjęcia na siebie dobrowolnych ograniczeń może stworzyć partnerskie relacje z regulatorami i uczestniczyć w dialogu z nimi.