Stanowiska

Stanowisko Komisji Etyki Rady Reklamy w przedmiocie „eko-nazewnictwa”

Warszawa, 18 lutego 2022 r. W toku swoich posiedzeń Zespoły Orzekające Komisji Etyki Rady Reklamy ustaliły liczne przypadki greenwashing’u dokonywanego poprzez stosowanie szczególnego rodzaju nazewnictwa w przekazach reklamowych. Reklamodawcy dosyć często decydują się na posługiwanie w sposób dalece dowolny takimi określeniami jak „ekologiczny”, „przyjazny środowisku” czy też po prostu „eko”. Jakkolwiek Komisja Etyki Rady Reklamy…

Stanowisko Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy w sprawie rządowego projektu dotyczącego nowej opłaty od przychodów reklamowych

Warszawa 15.02.2021 r. Dnia 2 lutego 2021 roku, opublikowany został projekt ustawy o dodatkowych przychodach Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzeniu Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów (UD 182). W ocenie Rady Reklamy projekt ustawy wprowadzającej dodatkowe obciążenia finansowe naliczane od przychodów z reklam, jest szkodliwy gospodarczo oraz społecznie….

Oświadczenie Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy w sprawie rządowego projektu dotyczącego nowej opłaty od przychodów reklamowych. „Nieetyczny, różnicujący, szkodliwy społecznie i gospodarczo”.

Warszawa 11.02.2021 r.   Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy z dużym niepokojem przyjmuje założenia projektu ustawy o dodatkowych przychodach Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzeniu Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów. Zdecydowanie sprzeciwiamy się używaniu epidemii jako pretekstu do wprowadzenia kolejnego, nowego, wyjątkowo dotkliwego obciążenia uczestników rynku reklamowego, który tylko…

Stanowisko Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy do projektu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii

Warszawa 29 września 2020 r. Stanowisko Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy do projektu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii implementującego do polskiego porządku prawnego przepisy Dyrektywy 2018/1808 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2010/13/UE w sprawie koordynacji niektórych przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących…