Kodeks Postępowania w celu zwalczania dezinformacji w Internecie

17 lipca, powołana przez Komisję Europejską grupa robocza składająca się z platform internetowych, wiodących sieci społecznościowych, reklamodawców i innych podmiotów branży reklamowej (w tym EASA oraz IAB Europe), przedstawiła projekt Kodeksu Postępowania w celu zwalczania dezinformacji (fake news) w Internecie.

Dokument ten jest odpowiedzią na sugestię grupy ekspertów wysokiego szczebla Komisji ds. Fałszywych wiadomości i dezinformacji w Internecie, że pierwszym krokiem powinno być przyjęcie niedyrektywnego, wielostronnego porozumienia w celu zwalczania dezinformacji w Internecie. W założeniu Kodeks ten ma doprowadzić do wymiernego ograniczenia dezinformacji on-line, adresując pięć poniższych obszarów:

  • Poprawę kontroli nad kanałami prezentacji reklam, aby łatwiej identyfikować nadawców dezinformacji;
  • Zapewnienie przejrzystości reklam politycznych i informacji sponsorowanych, aby umożliwić użytkownikom identyfikację tych treści;
  • Zapewnienie integralności usług platform, w tym wprowadzenie środków służących identyfikowaniu i zamykaniu fałszywych kont oraz stosowanie odpowiednich mechanizmów do identyfikowania interakcji inicjowanych przez boty;
  • Ułatwianie użytkownikom odkrywania i uzyskiwania dostępu do różnych źródeł wiadomości przedstawiających alternatywne poglądy;
  • Wzmocnienie pozycji podmiotów monitorujących dezinformacje online.

Obecnie Grupa robocza będzie kontynuować prace nad projektem kodeksu w oparciu o informacje zwrotne dostarczone przez Komisję i Radę Sondażową. Oczekuje również formalnej opinii Rady Naukowej, która zostanie wydana na początku września. Ostateczny Kodeks postępowania powinien być gotowy do przyjęcia do końca września i w założeniu ma on przyjąć formę samoregulacji.

Zachęcamy do zapoznania się z projektem, który można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/draft-code-practice-online-disinformation