Pierwsza edycja warsztatów zakończona

 

W sierpniu 2020 r. rozpoczął się cykl warsztatów dla arbitrów Komisji Etyki Reklamy na temat praktycznego zastosowania w orzecznictwie KER przyjętego w czerwcu 2020 r. czwartego załącznika do Kodeksu Etyki Reklamy – Dokumentu Technicznego dotyczącego oświadczeń o produktach kosmetycznych. Zawiera on praktyczne wskazówki dotyczące rozumienia i stosowania  6 kryteriów dla deklaracji ustanowionych rozporządzeniem 655/2013 oraz konkretne ich przykłady wraz z oceną pod kątem prawnym.

 

Pierwszą edycję warsztatów przeprowadziły ekspertki z Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego, dr  inż. Justyna Żerańska, dr inż.  Ewa Starzyk, Magdalena Turowska i Marta Wiąckowska. Zarząd i Biuro Rady Reklamy serdecznie dziękują prowadzącym za zaangażowanie i wkład merytoryczny.

 

„Podnoszenie kompetencji arbitrów w formie szkoleń i warsztatów to jeden z priorytetów Rady Reklamy. Warsztaty z praktycznego zastosowania Dokumentu Technicznego w orzecznictwie pozwolą arbitrom lepiej zrozumieć specyfikę branży kosmetycznej i pomogą przy ocenie reklam z tego obszaru.

Dziękuję ekspertkom za wysoki poziom przygotowania i prowadzenie części teoretycznej i angażujące uczestników interaktywne podejście do ćwiczeń praktycznych” – Piotr Kwiecień, dyrektor generalny Rady Reklamy.

 

Arbitrzy Komisji Etyki Reklamy ocenili te warsztaty bardzo dobrze. Świadczą o tym recenzje arbitrów KER.  „Jako reprezentantka branży kosmetycznej gorąco Was zachęcam do udziału w tym szkoleniu. Koleżanki z Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego w niezmiernie interesujący i interaktywny (SIC!) sposób przeprowadzają przez tajniki deklaracji kosmetycznych i standardów komunikacji. Realnie zyskujemy wiedzę, która pomaga lepiej oceniać reklamy z branży beauty” – napisała po warsztatach Joanna Łodygowska, arbitrzyni KER.

 

„Szkolenia dla arbitrów Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy stały się zwieńczeniem projektu włączenia dokumentu technicznego dotyczącego oświadczeń marketingowych do Kodeksu Etyki Reklamy.  Rozmowy na temat rozszerzenia tego Kodeksu o regulacje dla sektora kosmetycznego trwały od kilku miesięcy. Jeszcze w 2019 r. zgłosiliśmy taką potrzebę. Wierzymy, że dzięki temu ranga dokumentu, który zawiera niewiążące prawnie wskazówki, znacznie się podniosła. Ponadto wzmocniło to znaczenie samoregulacji w otoczeniu prawnym naszej branży. Jesteśmy pewni, że także firmy będą go bardziej respektować” – opowiada Blanka Chmurzyńska – Brown, dyrektor generalna Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego.

 

„Dokument stanowi praktyczne narzędzie przy ocenie przekazów reklamowych z branży kosmetycznej. Mamy nadzieję, że te wytyczne będą przez Was-Arbitrów brane pod uwagę, mogą bowiem diametralnie zmienić rozumienie niektórych przekazów, na które została złożona skarga. Dziękujemy arbitrom za aktywny udział w szkoleniach, zaangażowanie i wspaniałą atmosferę. Zespół Kosmetycznych.pl zawsze pozostaje do Waszej dyspozycji licząc na owocną współpracę ze Związkiem Stowarzyszeń Rada Reklamy” – dodaje Justyna Żerańska, Regulatory Affairs Manager.