Rozwój kompetencji arbitrów KER

Rozwój kompetencji arbitrów KER

Po raz kolejny arbitrzy Komisji Etyki Reklamy mają okazję uczestniczyć w zajęciach zwiększających ich kompetencje w orzekaniu w sprawach skarg wpływających do Komisji Etyki Reklamy.

Arbitrzy aktualnej kadencji mieli okazję uczestniczyć w warsztatach:

  • Kodeks Etyki Reklamy w orzecznictwie Komisji Etyki Reklamy – teoria i praktyka
  • Praktyczne zastosowanie Karty Ochrony Dzieci w Reklamie wprowadzonej do Kodeksu Etyki Reklamy

W sierpniu 2020 rozpoczął się kolejny cykl warsztatów dla arbitrów na temat praktycznego zastosowania w orzecznictwie Komisji Etyki Reklamy przyjętego w czerwcu 2020 czwartego załącznika do Kodeksu Etyki Reklamy Dokumentu Technicznego dotyczącego oświadczeń o produktach kosmetycznych.

Warsztaty prowadzą dwie organizacje członkowskie Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy: Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego, który był inicjatorem i aktywnym orędownikiem na rzecz dołączenia Dokumentu Technicznego do Kodeksu Etyki Reklamy oraz Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego.

 

Pierwszą edycję warsztatów przeprowadziły ekspertki z Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego, dr  Justyna Żerańska, dr Ewa Starzyk, Magdalena Turowska i Marta Wiąckowska. Jesienią odbędzie się druga edycja warsztatów, którą poprowadzą eksperci z Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego.

 

Opinie arbitrów uczestniczących w warsztatach:

„Bardzo przydatna wiedza z zakresu standardów komunikacji produktów kosmetycznych, według dokumentu  technicznego włączonego obecnie do Kodeksu Etyki Reklamy.  Na pewno pomoże lepiej oceniać  reklamy kosmetyczne, z pozycji lepszej wiedzy i znajomości wytycznych prawa unijnego.”

Małgorzata Rokita, P&G Central Europe

 

„Nowy załącznik „Dokument techniczny dotyczący oświadczeń o produktach kosmetycznych”, to już czwarte uzupełnienie Kodeksu Etyki Reklamy o branżowe samoregulacje (wcześniejsze to Standardy reklamy piwa. 2013r., Standardy reklamy żywności skierowanej do dzieci. 2014r. oraz Karta ochrony dzieci w reklamie. 2019r.). Samoregulacje stanowią bardzo ważną cześć pracy nad jakością rynku reklamowego, pozwalają kreować poprawne, uczciwe i etyczne standardy, bez konieczności wykorzystywania w tym celu szczegółowych przepisów prawnych. Warsztaty dla arbitrów na temat najnowszego załącznika, przeprowadzone przez Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego oraz Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego to cenna wiedza dotycząca zasad komunikacji marketingowej produktów kosmetycznych, niezbędna do oceny nadsyłanych przez konsumentów skarg.”

Elżbieta Kondzioła, dyrektor sprzedaży online, LOVEMEDIA

 

To był doskonały pomysł, aby zorganizować takie szkolenie, które w moim przypadku rzuciło  istotnie nowe światło na niuanse komunikacji marketingowej związanej z kosmetykami. Niezwykle ważna część szkolenia to oczywiście warsztat praktyczny! Bardzo pomocny. Jeszcze raz dziękuję za świetne przygotowanie i poprowadzenie.”

Beata Ptaszyńska-Jedynak, dyrektor ds. komunikacji, Carlsberg Polska

 

Więcej informacji:

Lucyna Pruska, Dział Skarg i Komisji Etyki Reklamy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy e-mail: l.pruska@radareklamy.pl