CCC dołącza do Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy

Informacja prasowa z dnia 27 czerwca 2022 r. 

Miło nam poinformować, że spółka CCC dołączyła do grona członków Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, którego nadrzędnym celem jest promowanie najwyższych standardów etycznych w szeroko rozumianej komunikacji marketingowej. Firma będzie aktywnie uczestniczyć w działaniach wspierających samoregulację, a także tworzenie i promowanie odpowiedzialnych etycznie przekazów reklamowych w polskiej przestrzeni medialnej. Misją Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy jest eliminowanie nieetycznego i nieuczciwego przekazu reklamowego oraz kształtowanie najwyższych standardów komunikacji poprzez upowszechnianie Kodeksu Etyki Reklamy oraz nadzór nad przestrzeganiem jego zapisów. Cieszymy się, że CCC podziela nasze wartości i wzmocni grono firm, organizacji oraz stowarzyszeń, które te najwyższe standardy etyczne współtworzą i promują.

„Mam po raz kolejny wielką przyjemność powitać nowego członka wspierającego Rady Reklamy – spółkę CCC – jedną z największych europejskich spółek retailowych i lidera rynku sprzedaży detalicznej w segmencie obuwia. Moja radość jest tym większa, że dołącza do nas jedna z najprężniej rozwijających się firm z branży retail o polskich korzeniach, której bliskie są wartości w obszarze etyki w przekazach reklamowych, promowane przez Radę Reklamy. Jestem przekonany, że nasze wspólne działania przyczynią się do dalszego wzmacniania promocji wysokich standardów reklamy w Polsce, i że wspólnie będziemy realizować wyznaczone cele z pożytkiem dla
rynku reklamy w Polsce” – mówi Robert Wielgo, prezes zarządu Rady Reklamy


„W CCC jesteśmy świadomi, że działania marketingowe mogą mieć wpływ na zachowania i postawy etyczne ludzi. Dlatego uważamy, że komunikacja z Klientem to obszar, który wymaga dziś działań odpowiedzialnych, oraz promowania dobrych praktyk, m.in.poprzez stale aktualizowane, dobrowolne kodeksy samoregulacyjnych. Cieszymy się, że w strukturach Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy będziemy mogli budować takie rozwiązania. Odpowiedzialny marketing jest ważny dla nas – pracowników CCC, naszych Klientów oraz partnerów biznesowych – powiedziała Katarzyna Krawczyk, Dyrektor Marketingu w CCC.

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy jest organizacją pozarządową, non-profit. Powstał w 2006 roku z inicjatywy środowisk rynku reklamowego i marketingowego. To organizacja, która stworzyła i zarządza systemem samoregulacji w obszarze reklamy. W jej skład wchodzą stowarzyszenia branżowe jako członkowie zwyczajni oraz firmy jako członkowie wspierający.
Organizacja działa na rzecz samoregulacji, regularnie rozszerzając Kodeks Etyki Reklamy o nowe zobowiązania samoregulacyjne branży reklamowej w Polsce, wierząc głęboko, że jest to właściwa i skuteczna forma kreowania właściwych standardów na rynku. W krajach takich jak Polska, gdzie samoregulacja środowiskowa działa bardzo efektywnie i jest regularnie poszerzana, nie ma potrzeby tworzenia szczegółowych przepisów prawnych. Rada Reklamy liczy obecnie 35 członków, reprezentujących znaczącą część rynku reklamowego w Polsce. Rada Reklamy jest również członkiem The European Advertising Standards Alliance (EASA) – międzynarodowej organizacji zrzeszającej organizacje samoregulacyjne z 27 krajów.

Więcej na www.radareklamy.pl.


CCC S.A. jest jedną z największych europejskich spółek w segmencie obuwia. Grupa posiada kilkadziesiąt platform e-commerce i prawie 1000 sklepów w 29 krajach i jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2004 roku. Zrównoważony Rozwój jest kluczowym filarem strategii biznesowej Grupy, podstawą naszej działalności. Swoją odpowiedzialność definiujemy w 4 obszarach: produkt, środowisko naturalne, pracownicy oraz społeczeństwo. Od wielu lat sukcesywnie zwiększamy nasze działania skupione wokół troski i odpowiedzialności, co doceniają nasi klienci, partnerzy oraz pracownicy. Rozwijamy proekologiczne kolekcje “Go for Nature” w których skład wchodzą m.in. Sprandi Green Series czy Jenny Fairy z linią “I care what I wear”, ograniczamy ślad węglowy, dbamy o inkluzywne środowisko pracy. Od kilku lat używamy wyłącznie papierowych toreb z recyklingu, a nasze certyfikowane opakowania kartonowe pochodzą z odpowiedzialnych źródeł. Jesteśmy także członkiem wielu globalnych inicjatyw na rzecz środowiska i klimatu, m.in. UN Climate Change Fashion Industry Charter for Climate Action, Zero Discharge of Hazardous Chemicals czy UN Global Compact.

Potwierdzeniem skuteczności i efektywności naszych zrównoważonych działań są zdobyte przez CCC nagrody i wysokie oceny w prestiżowych niezależnych ratingach ESG. Otrzymaliśmy m.in ocenę ,,A” w rankingu MSCI, która stawia nas w jednym rzędzie ze światowymi liderami zrównoważonego rozwoju. Jako pierwsza firma z Polski zostaliśmy także uwzględnieni w ratingu Circulytics oceniającym zaangażowanie i efektywność spółek w dążeniach do bardziej cyrkularnego modelu biznesowego.


Więcej informacji dostępnych jest na: LinkedIn, Twitterze oraz www.corporate.ccc.eu