Uchwała Nr ZO/035/21o w sprawie McDonald’s Polska Sp. z o.o. z dnia 26 maja 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawach przyjętych do łącznego rozpoznania: sygn. akt KER/060/21, KER/064/21, KER/065/21

Uchwała Nr ZO/035/21o z dnia 26 maja 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawach przyjętych do łącznego rozpoznania: sygn. akt KER/060/21, KER/064/21, KER/065/21   OPINIA KER – w sprawie skarg na … Czytaj więcej

Uchwała Nr ZO/034/21o w sprawie McDonald’s Polska Sp. z o.o. z dnia 26 maja 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawach przyjętych do łącznego rozpoznania: sygn. akt KER/059/21, KER/061/21, KER/062/21, KER/063/21

Uchwała Nr ZO/034/21o z dnia 26 maja 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawach przyjętych do łącznego rozpoznania: sygn. akt KER/059/21, KER/061/21, KER/062/21, KER/063/21   OPINIA KER – w sprawie skarg … Czytaj więcej