Uchwała Nr ZO/036/21o w sprawie McDonald’s Polska Sp. z o.o. z dnia 26 maja 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt KER/085/21