Uchwała Nr ZO/013/20/u z dnia 11 marca 2020 r. Zespołu Orzekającego w sprawach o sygn. akt: KER/287/19, KER/289/19, KER/291/19, KER/293/19, KER/294/19, KER/295/19, KER/296/19 i KER/300/19

Uchwała Nr ZO/013/20/u z dnia 11 marca 2020 r. Zespołu Orzekającego w sprawach o sygn. akt: KER/287/19, KER/289/19, KER/291/19, KER/293/19, KER/294/19, KER/295/19, KER/296/19 i KER/300/19   Zespół Orzekający Komisji Etyki … Czytaj więcej

1 2
Komunikat

W związku z zagrożeniem epidemicznym ogłoszonym przez rząd RP z dniem 16 marca 2020 r. Biuro Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy podjęło decyzję, że wyłącznym kanałem komunikacji ze skarżącymi i skarżonymi jest kontakt on-line i telefoniczny.

Zapytania i zawiadomienia przesyłamy on-line.

Prosimy o składanie skarg oraz przesyłanie odpowiedzi na zapytania i zawiadomienia wyłącznie on-line na adresy wskazane w korespondencji oraz na stronie www.radareklamy.pl.

Posiedzenia Komisji Etyki Reklamy odbywają się zdalnie. Strony skarżone mogą brać udział w posiedzeniach zdalnie.

Decyzja obowiązuje do 30 kwietnia 2020 r. Termin jej obowiązywania może zostać przedłużony.