Uchwała Nr ZO/111/21u z dnia 10 listopada 2021 roku Zespołu Odwoławczego w sprawie rozpatrzenia Odwołania od Uchwały nr ZO/082/21u dotyczącej skargi o sygnaturze akt KER/054/21

1. Zespół Odwoławczy Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:1) Jaromir Sroga – przewodniczący,2) Elżbieta Kondziola – członkini,3) Donata Wolińska – członkini,  na posiedzeniu w dniu 10 … Czytaj więcej

1 4 5 6 7 8 9 10 23