Uchwała Nr ZO/073/23u z dnia 23 sierpnia 2023 roku Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/067/23