Uchwała Nr ZO/023/22o z dnia 23 marca 2022 r. Zespołu Orzekającego w sprawach o sygn.: KER/015/21 i KER/020/22