Uchwała Nr ZO 36/10 w sprawie reklamy firmy CLUB PLACE