Uchwała Nr ZO 32/10 w sprawie reklamy firmy Walmark Sp. z o.o.