Nominacje dla Arbitrów Komisji Etyki Reklamy

10 lutego, arbitrzy Komisji Etyki Reklamy, odebrali z rąk prezesa Rady Reklamy, Jacka Barankiewicza, nominacje na kolejną kadencję, trwającą do końca 2016 roku. 30 arbitrów nominowanych przez środowiska reprezentujące agencje reklamowe, media oraz reklamodawców rozstrzygać będzie w sprawie zgodności przekazów reklamowych z Kodeksem Etyki Reklamy. Jest to już piąta kadencja Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy. Od powstania w roku 2006 Rada Reklamy rozpatrzyła 14 tysięcy skarg złożonych przez konsumentów, przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe, prowadząc ponad 1200 postępowań. Wszystkie uchwały dostępne są na stronie internetowej: www.radareklamy.pl.

Nominowani arbitrzy:

Agencje reklamowe:
1. Magdalena Czaja
2. Olgierd Cygan
3. Andrzej Garapich
4. Marcin Godlewski
5. Igor Kaleński
6. Marta Macke
7. Zofia Sanejko
8. Jarosław Sobolewski
9. Wojciech Tomczak
10.Teresa Wierzbowska

Media:
1. Małgorzata Augustyniak
2. Mikołaj Janicki
3. Krystyna Jarosz
4. Rafał Karski
5. Wojciech Kowalczyk
6. Krzysztof Mydłowski
7. Bohdan Pawłowicz
8. Wojciech Piwocki
9. Witold Trzciński
10. Marcin Wiśniewski

Reklamodawcy:
1. Olesia Frączek
2. Patrycja Giurko
3. Marcin Kozłowski
4. Barbara Król
5. Joanna Łodygowska
6. Małgorzata Ołdak
7. Beata Ptaszyńska-Jedynak
8. Małgorzata Rokita
9. Magdalena Toczyska
10. Paweł Wiśniewski
Arbiter referent: Joanna Kluczewska-Strojny

Informacja prasowa – Nominacje dla Arbitrów Komisji Etyki Reklamy