Warsztaty „Zastosowanie w praktyce marketingowej Karty Ochrony Dzieci w Reklamie”

W listopadzie i grudniu 2019 r. Rada Reklamy zorganizowała dwa warsztaty dedykowane praktycznemu zastosowaniu Karty Ochrony Dzieci w Reklamie. Zaprosiliśmy do udziału arbitrów oraz pracowników organizacji i firm członkowskich. Warsztaty przygotował i poprowadził dr. Jarosław Kończak. Wzięło udział 25 osób. Już w lutym 2020 planujemy nową serię zajęć.