Warsztaty „Zastosowanie w praktyce marketingowej Karty Ochrony Dzieci w Reklamie”