Rada Reklamy na Kongresie „Prawo dla odpowiedzialności”