Rada Reklamy na Kongresie „Prawo dla odpowiedzialności”

W czwartek 21 czerwca, Zbigniew Gajewski – dyrektor generalny Rady Reklamy – weźmie udział w dyskusji nt. wpływu społecznej odpowiedzialności na wizerunek marki i wybory konsumentów. Panel dyskusyjny odbędzie się w ramach kongresu „Prawo dla odpowiedzialności”, organizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland.

Kongres „Prawo dla odpowiedzialności” jest jedynym w Polsce wydarzeniem, podczas którego tematyka społecznej odpowiedzialności biznesu omawiana jest nie tylko w kontekście dobrych praktyk, lecz także relacji między odpowiedzialnością społeczną a prawem zachęcającym do świadomego działania na rzecz społeczności lokalnych, środowiska naturalnego oraz struktury wewnętrznej i efektywności firm. Celem organizatorów jest stworzenie platformy do interakcji, wymiany doświadczeń i opinii między przedstawicielami przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, samorządów terytorialnych i społeczności lokalnych oraz podniesienie świadomości społecznej na temat odpowiedzialnej działalności.

W ramach dwudniowego wydarzenia uczestnicy będą mogli wziąć udział w panelach dyskusyjnych poświęconych różnym dziedzinom prawa i wielu strategiom CSR prezentowanym przez zaproszonych gości. Jednym z panelistów dyskutujących o wpływie odpowiedzialności społecznej na wizerunek marki i wybory konsumentów będzie Zbigniew Gajewski, dyrektor generalny Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy.

Kongresowi „Prawo dla odpowiedzialności” towarzyszy Kampania społeczna “Mam prawo do odpowiedzialności”, która ma na celu uświadomienie wszystkim ludziom, że mają prawo domagać się wspólnej działalności na rzecz zrównoważonego rozwoju, oraz pokazanie, że nowoczesna firma to firma działająca z poszanowaniem praw człowieka i środowiska naturalnego, wspierająca społeczności lokalne, tworząca i respektująca kodeksy dobrych praktyk.

Udział w Kongresie zapowiedzieli m.in.: Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Kampania Przeciw Homofobii, Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu oraz Fundacja Nasza Ziemia.

cover fanpage

CO: Kongres „Prawo dla odpowiedzialności”
KIEDY: 20-21 czerwca 2018
GDZIE: Digital Knowledge Village, ul. Puławska 457, Warszawa

Więcej informacji na stronie www.kongres.elsa.org.pl