Coraz wyższe standardy polskiej reklamy

 

Liczba spraw rozpatrywanych przez KER systematycznie spada: W 2016 roku do Rady Reklamy wpłynęło 707 skarg, które przełożyły się na 169 spraw rozpatrzonych przez Komisję Etyki Reklamy. Dla porównania w 2015 r. było ich 201, a w 2014 r. – 216. 

 

 liczba spraw

– Liczba rozpatrywanych przez Komisję Etyki Reklamy spraw i wydawanych opinii pozwala na ocenę dojrzałości sektora reklamowego oraz poziomu standardów jakimi się kieruje. 
Z zadowoleniem możemy stwierdzić, że z roku na rok jest coraz lepiej. Bez wątpienia na poprawę tej sytuacji miało wpływ wprowadzenie w 2015 r. samoregulacji dotyczącej reklamy żywności skierowanej do dzieci. Pozwoliło to na całkowite wyeliminowanie z pasm reklamowych przy programach skierowanych do dzieci reklam dotyczących artykułów spożywczych i napojów zawierających składniki, których obecność w nadmiernych ilościach w codziennej diecie jest niewskazana – mówi Jacek Barankiewicz, Prezes Zarządu, Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy.

Tematy skarg

Ze względu na kategorię naruszeń, spośród rozpatrywanych w 2016 r. spraw, najwięcej (72 sprawy) dotyczyło odpowiedzialności społecznej. Wśród nich 19 dotyczyło dyskryminacji (m.in. ze względu na wiek, płeć, wiarę etc.), 14 niedostosowania przekazów do wieku odbiorców (reklama nieodpowiednia dla dzieci), a w 10 przypadkach, przekazom zostało zarzucone posługiwanie się strachem bądź przemocą. 
Kolejną kategorią najczęściej zgłaszanych naruszeń były sprawy związane z wprowadzaniem w błąd (71 spraw). Spośród nich konsumenci najczęściej zwracali uwagę na przekazy zawierające ich zdaniem nieprawdziwe twierdzenia odnoszące się do kwestii zdrowotnych (26 spraw) oraz kwestii ceny (10 spraw). 
Z kolei w kwestii dobrych obyczajów KER podjęła się rozpatrzenia 17 spraw, z których 8 dotyczyło sposobu prezentacji płci w reklamie. Jednak mimo stosunkowo niewielkiej liczby spraw, w tej kategorii konsumenci zgłosili największą liczę skarg – 437, ponad połowa wszystkich nadesłanych w 2016 r.

Decyzje Komisji Etyki Reklamy

decyzje ker

Spośród wszystkich 169 rozpatrzonych w 2016 r. spraw KER dopatrzyła się naruszenia Kodeksu Etyki Reklamy w 34 przypadkach. W 64 przypadkach Komisja nie stwierdziła jego złamania. 39 spraw nie rozpatrzono ze względu na dostarczenie niewystarczających informacji bądź niedopełnienie formalności przez skarżących. W 27 przypadkach uznano, że sprawa jest poza zasięgiem Kodeksu Etyki Reklamy. W jednym przypadku sprawa została przekazana do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, a w pozostałych 4 sprawy zostały wycofane przez skarżących przed posiedzeniem Zespołu. 

– Choć liczba spraw rozpatrywanych przez Komisję Etyki Reklamy systematycznie maleje, nadal mamy wiele do zrobienia w obszarze poprawy standardów etycznych na rynku reklamy. Zwłaszcza 
w kontekście przekazów marketingowych, które niechlubnie bazują na stereotypizacji czy dyskryminacji płci. Mam jednak nadzieję, że nasza dalsza działalność oraz podejmowane przez Radę Reklamy inicjatywy takie jak Forum Samoregulacji, pozwolą na szybką poprawę również w tym obszarze – komentuje Magdalena Czaja, arbiter oraz Wiceprzewodnicząca Prezydium Komisji Etyki Reklamy.

Co jeszcze można zrobić?

Stworzenie wspólnych standardów przestrzeganych przez znakomitą część rynku będzie kluczem do poprawy etyczności przekazów reklamowych. Jednak, aby były one efektywne powinny powstać jako samodzielna inicjatywa w formie samoregulacji, przyjęta i przestrzegana przez najważniejsze podmioty na rynku reklamowym. W tym celu z inicjatywy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy w listopadzie zostało powołane Forum Samoregulacji, które dąży do wypracowania wspólnych standardów samoregulacji w obszarze reklamy i komunikacji. Udział w pracach Forum zadeklarowało kilkadziesiąt, największych organizacji branżowych, których członkowie stanowią ponad 70% rynku reklamowego w Polsce. Swoje wsparcie i pomoc w stworzeniu tych standardów zadeklarowali również przedstawiciele regulatorów rynku: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Pełną treść raportu można pobrać tutaj:

Raport Rada Reklamy 2016