Grupa robocza ds. etyki wykorzystania AI w przekazach reklamowych

Decyzją Zarządu Rada Reklamy powołuje grupę roboczą ds. etyki wykorzystania AI w przekazach reklamowych. Wszystkich zainteresowanych udziałem w pracach grupy, zapraszamy do zgłaszania się na adres Biura Rady Reklamy. Termin zgłoszeń – 30 lipca 2023 r.
Pierwsze spotkanie grupy roboczej – 22 sierpnia, 16:00, online.
Cel grupy
Wypracowanie samoregulacji w obszarze stosowania AI w przekazach reklamowych.
Korzyści dla organizacji Wypełnienie zapisów statutowych Rozszerzenie Kodeksu Etyki Reklamy o kolejne istotne zapisy dotyczące ważnych i aktualnych problemów w obszarze etyki reklamy Dalsze uwiarygodnienie proaktywności organizacji, jej zdolności do wyprzedzania trendów i dbałości o interesy i wizerunek członków Zwiększenie rozpoznawalności Rady Reklamy i budowanie wizerunku organizacji jako wiodącej i jednej z najbardziej nowoczesnych samoregulacji w Polsce Budowanie know-how i pozycji Rady Reklamy w ramach samoregulacji europejskich (EASA) Wzmocnienie wizerunku Rady Reklamy jako organizacji dostrzegającej aktualne problemy i zajmującej się nimi realnie Komunikacja kluczowych wartości organizacji Tematy, którymi będzie się zajmować grupa Rozpoznanie kluczowych problemów związanych z aktualnymi i potencjalnymi naruszeniami związanymi ze stosowaniem AI w przekazach reklamowych Analiza skarg wpływających do Komisji Etyki Reklamy dotyczących naruszeń etycznych wynikających ze stosowania AI w reklamie Zderzenie aktualnego statusu z planowanymi rozwiązaniami ze strony UE Wypracowanie zapisów samoregulacyjnych chroniących konsumentów przez naruszeniami i dezinformacją w tym obszarze