Uchwała Nr ZO/067/23o z dnia 13 września 2023 roku Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/072/23