Uchwała Nr ZO/068/23o z dnia 13 września 2023 roku Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/073/23