Uchwała Nr ZO 18/07 w sprawie reklamy firmy Red Bull Sp. z o.o.