Uchwała Nr ZO 26/07 w sprawie reklamy firmy LPP S.A.