Uchwała Nr ZO 27/07 w sprawie reklamy firmy Bristol-Myers Squibb