Uchwała Nr ZO 03/08 w sprawie reklamy firmy ING Nationale – Nederlanden S.A.