Uchwała Nr ZO/058/23o z dnia 12 lipca 2023 roku Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/049/23