Grupa robocza ds. etycznej reklamy suplementów diety i leków OTC

W świetle planowanych zmian ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia potrzebne jest porozumienie szerokiej reprezentacji rynku w kwestii wypracowania zapisów samoregulacyjnych w tej kwestii.

Zarząd Rady Reklamy podjął decyzję o powołaniu grupy roboczej ds. etycznej reklamy leków OTC i suplementów diety. Celem prac grupy jest wypracowanie takich rozwiązań samoregulacyjnych, które będą służyły rozwojowi tego obszaru rynku w sposób etyczny i z poszanowaniem konsumentów. Grupa robocza pracować będzie w ramach obowiązującego w Radzie Reklamy regulaminu grup roboczych.
Prosimy naszych członków o zgłaszanie kandydatur do grupy do 28 lutego 2023 r. za pomocą linku, który otrzymali Państwo bezpośrednio z Biura Rady Reklamy.

Zgodnie z § 6 Regulaminu w pracach grupy mogą także brać udział zaproszeni eksperci zewnętrzni.
„W związku z działaniami grup roboczych Związku jest możliwość zapraszania ekspertów zewnętrznych.
Eksperci zewnętrzni powoływani są na wniosek Zarządu, członka Związku lub samej grupy roboczej są na określony czas.
Ekspertów zewnętrznych zatwierdza Zarząd Związku oraz grupę na podstawie bio i krótkiego interview.
Eksperci zewnętrzni nie mają prawa do głosowania i są zobowiązani do wypowiadania się na tematy, z którymi zwraca się do nich grupa robocza.”

Jeśli chcieliby Państwo zarekomendować eksperta/ekspertkę do grupy roboczej, prosimy o przesłanie rekomendacji wraz z kontaktem do tej osoby na adres Biura Rady Reklamy.

Pierwsze, robocze spotkanie Grupy planujemy na drugą połowę marca.

W razie pytań prosimy o bezpośredni kontakt z Biurem.