Wykorzystywanie wizerunków polskich znaków pieniężnych. Dobre praktyki.

22 grudnia 2020 r.

 

Rada Reklamy wraz z Narodowym Bankiem Polskim przygotowała projekt mający na celu przedstawienie zasad właściwego wykorzystania polskich znaków pieniężnych w komunikacji marketingowej. Efektem tych działań jest broszura „Wykorzystywanie wizerunków polskich znaków pieniężnych. Dobre praktyki”, którą przekazujemy Państwu. Zależy nam, aby twórcy reklam, reklamodawcy znali i przestrzegali zasad, które powinny być zachowane przy wykorzystaniu wizerunku środków płatniczych w mediach i innych działach promocyjnych.

Prosimy o zapoznanie się z treścią broszury i szerokie jej udostępnianie.