Lidl Polska członkiem Rady Reklamy

Lidl Polska dołącza do grona firm wspierających działania na rzecz etyki w reklamie. Lidl Polska członkiem Rady Reklamy.

Firma Lidl Polska została członkiem Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy. Głównym celem Rady Reklamy jest działanie na rzecz osiągania najwyższych standardów etycznych na rynku komunikacji marketingowej. W tym celu Rada Reklamy stworzyła i stoi na straży Kodeksu Etyki Reklamy będącego zbiorem zasad określających, co jest zgodne z etyką, a co nieetyczne w przekazie reklamowym. Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy dba o to, aby Kodeks Etyki Reklamy odpowiadał na zmiany społeczne, prawne i technologiczne. Komisja Etyki Reklamy, która rozpatruje skargi konsumentów, organizacji oraz przedsiębiorców, jest organem Związku. Jako członek Rady Reklamy, Lidl Polska będzie aktywnie wspierać działania organizacji promujące najwyższe standardy etyczne w reklamie oraz te eliminujące nieetyczne przekazy reklamowe w polskiej przestrzeni medialnej.

W ostatnich latach wyraźnie rośnie aktywność reklamowa podmiotów działających w branży szeroko pojętego handlu. Cieszę się, że kolejna duża marka z tego obszaru dostrzega wartość etycznych i rzetelnych standardów reklamowych. Dołączenie firmy Lidl Polska do Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy to ważny sygnał dla całej branży reklamowej. W dobie coraz większej konkurencji i wymagających konsumentów, pozwoli nam to na jeszcze skuteczniejsze przeciwdziałanie nieetycznym praktykom w reklamie i budowanie zaufania wśród konsumentów. – mówi Robert Wielgo, prezes Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy.

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy jest organizacją pozarządową, non-profit. Powstał w 2006 roku z inicjatywy środowisk rynku reklamowego i marketingowego. To organizacja, która stworzyła i zarządza systemem samoregulacji w obszarze reklamy. W jej skład wchodzą stowarzyszenia branżowe jako członkowie zwyczajni oraz firmy jako członkowie wspierający.

Rada Reklamy została powołana w celu stworzenia, promocji i ochrony zasad, jakimi powinni kierować się przedsiębiorcy zajmujący się działalnością reklamową na terytorium Polski oraz polscy przedsiębiorcy reklamujący się za granicą. Standardy te zostały zapisane w Kodeksie Etyki Reklamy, uchwalanym i stale aktualizowanym przez Radę Reklamy.

Kodeks Etyki Reklamy odzwierciedla zbiór powszechnie obowiązujących w Polsce i w Unii Europejskiej zasad etyki i dobrych praktyk rynkowych, a w szczególności standardów etyki biznesu, norm etycznych w komunikacji marketingowej rekomendowanych przez The European Advertising Standards Alliance (EASA) i jest podstawą dla uchwał i innych stanowisk wyrażanych przez Komisję Etyki Reklamy. Więcej na www.radareklamy.pl

Firma Lidl Polska należy do międzynarodowej grupy przedsiębiorstw Lidl, w której skład wchodzą niezależne spółki prowadzące aktywną działalność na terenie całej Europy. Historia sieci Lidl sięga lat 30. XX wieku, a pierwsze sieci pod szyldem tej marki powstały w Niemczech w latach 70. XX wieku. Obecnie w 31 krajach funkcjonują sklepy tej marki, a w Polsce jest ich ponad 850. Każdego dnia firma Lidl Polska dąży do tego, aby zapewniać klientom artykuły wysokiej jakości, w atrakcyjnych, niskich cenach, wyprodukowane w sposób zrównoważony. Postępujemy w myśl idei „Więcej na radość z życia”. Dążymy do tego aby nasi klienci dokonując zakupów w sklepach Lidl, dzięki oszczędności czasu i pieniędzy, mieli więcej aby cieszyć się życiem tak jak lubią.

Kontakt dla mediów:
Biuro Prasowe Lidl Polska

Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy
Misją Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy jest eliminowanie nieetycznego i nieuczciwego przekazu reklamowego oraz promowanie najwyższych standardów komunikacji poprzez upowszechnianie Kodeksu Etyki Reklamy oraz nadzór nad przestrzeganiem jego zapisów. Rada Reklamy od 2006 roku działa na rzecz samoregulacji, regularnie uzupełniając Kodeks Etyki Reklamy o nowe zobowiązania samoregulacyjne branży reklamowej w Polsce, wierząc głęboko, że jest to właściwa i skuteczna forma kreowania właściwych standardów na rynku. W krajach takich jak Polska, gdzie samoregulacja środowiskowa działa jak należy i jest regularnie poszerzana, nie ma potrzeby tworzenia bardzo szczegółowych przepisów prawnych.
Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy liczy obecnie 36 członków.
Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy jest członkiem European Advertising Standards Alliance, międzynarodowej organizacji zrzeszającej organizacje samoregulacyjne z 26 krajów.
Więcej informacji:
Lucyna Pruska, Biuro Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy
e-mail: l.pruska@radareklamy.pl