Grupa robocza ds. weryfikacji załącznika 1 Kodeksu Etyki Reklamy (reklama piwa)

Decyzją zarządu Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy oraz zgodnie z Regulaminem Grup Roboczych Rady Reklamy informujemy, że 19 stycznia 2024 r. została powołana grupa robocza ds. weryfikacji i aktualizacji zapisów Kodeksu Etyki Reklamy dotyczących reklamy piwa.
Cele grupy:

• Analiza skarg na reklamy alkoholu wpływających do Komisji Etyki Reklamy ze szczególnym uwzględnieniem skarg na reklamy piwa za 2023 r.

• Analiza dotychczasowego orzecznictwa Komisji Etyki Reklamy w tym obszarze

• Przegląd stanowisk środowisk rynku reklamowego, szczególnie producentów piwa i sieci detalicznych, dotyczących reklamy piwa

• Przegląd i aktualizacja zapisów Kodeksu Etyki Reklamy dotyczących reklamy piwa

• Przygotowanie planu działań edukacyjnych dla arbitrów Komisji Etyki Reklamy