Reklama w czasach AI

Artur Kurasiński
Zdjęcie pochodzi z serwisu Freepik (freepik.com) w ramach darmowej licencji.
Nadejście ery generatywnej sztucznej inteligencji (Gen AI) otworzyło panoramę możliwości, ale niesie ze sobą splot dylematów etycznych, zwłaszcza dla marketerów, których działania znacząco wpływają na postrzeganie i zachowania konsumentów. Konferencja “Reklamuję Etycznie 2023” rzuca światło na te dylematy, odbijając się echem globalnej kontemplacji na temat etycznej odpowiedzialności marketerów w erze cyfrowej zmiany.
W centrum tej dyskusji znajduje się integralność przekazów reklamowych. Dzięki zdolnościom sztucznej inteligencji spersonalizowane reklamy osiągnęły nowy poziom, umożliwiając marketerom dostosowywanie komunikatów, które głęboko rezonują z indywidualnymi konsumentami. Jednak ta granica personalizacji jest pełna pułapek etycznych. Cienka granica między personalizacją a ingerencją łatwo się zaciera, budząc obawy o prywatność i zgodę. Co więcej, zdolność sztucznej inteligencji do mikro segmentacji odbiorców może potencjalnie utrwalać uprzedzenia i stereotypy, podważając etos inkluzywności, do którego dąży współczesny marketing. Konferencja skłania również do refleksji nad prawdziwością treści reklamowych. W świecie, w którym sztuczna inteligencja może wyczarować realistyczne, ale sfabrykowane obrazy i narracje, na marketerach spoczywa obowiązek zadbania o weryfikację informacji jakich chcą używać. Błędne informacje lub wprowadzające w błąd reklamy mogą podważyć zaufanie nie tylko do marek, ale także do całego ekosystemu cyfrowego. Dlatego też opieranie się na faktach jest nie tyle postulatem co koniecznością.
Co więcej, dyskurs “Reklamuję Etycznie 2023” oświetla również symbiotyczną relację między człowiekiem a sztuczną inteligencją. Postuluje przyszłość, w której algorytmy służą ludzkości, a nie odwrotnie. Podkreśla to konieczność zapewnienia przez marketerów, że sztuczna inteligencja służy jako narzędzie do wzbogacania doświadczeń konsumentów i wartości społecznych, a nie do ich obalania.
Kontrola algorytmów rozciąga się również na zgodność z prawem, ponieważ otoczenie regulacyjne ewoluuje, obejmując praktyki cyfrowe. Marketerzy muszą poruszać się po tym złożonym środowisku prawnym, dbając o zgodność z przepisami, jednocześnie wykorzystując potencjał sztucznej inteligencji w sposób etyczny.
Podsumowując, konferencja “Reklamuję Etycznie 2023” zapowiada szereg spotkań i dyskusji, w trakcie których będziemy zderzać poglądy jak i dyskutować o roli reklamy w świecie w którym sztuczna inteligencja ma już bardzo dużo potencjał kreatywny.
Wartości etyczne środowisk związanych z marketingiem i reklamą będą miały znaczący wpływ na to, jak sztuczna inteligencja rozwinie się w sferze reklamowej, z potencjałem wspierania cyfrowego środowiska zakorzenionego w zaufaniu, inkluzywności oraz przestrzeganiu litery prawa.
Rola marketerów w epoce sztucznej inteligencji nie polega tylko na podążaniu za falą postępu technologicznego, ale także na sterowaniu nią poprzez podejmowanie etycznych decyzji i stawiania sobie moralnych pytań każdego dnia. #
Artur Kurasiński – przedsiębiorca, twórca, inwestor, obserwator zjawisk związanych z technologią. Autor książek, gier i komisów edukacyjnych o nauce i technologii z serii „Róża, a co chcesz wiedzieć?”. Tech-realista. Artur jest panelistą na konferencji Algorytmy zmiany. Rola i etyka reklamy w czasach AI, dezinformacji i transformacji ekonomicznej. 7.12.2023. Wejdź i zapewnij sobie bezpłatne miejsce
https://radareklamy.pl/reklamuje-etycznie-2023/