Specyfika reklamy internetowej w orzecznictwie KER warsztat dla Komisji Etyki Reklamy

Za nami fantastyczny warsztat dla arbitrów i arbitrzyń Komisji Etyki Reklamy prowadzony przez Elżbietę Kondziołę. Była to pierwsza część, wprowadzająca do praktycznych aspektów pracy w orzecznictwie KER.

Porusza ważne kwestie dla wstępnego rozpatrywania skarg na reklamy internetowe i orzecznictwa. Przedstawia budowę ekosystemu reklamy internetowej, w szczególności reklamy display w tym wideo, z podziałem na kampanie realizowane w modelu tradycyjnym oraz w modelu programmatic. Wskazuje odpowiedzialność i rolę zarówno wydawców jak i reklamodawców w procesie ustawiania i emisji kampanii reklamowej z naciskiem na odpowiedni wybór, w tym ograniczenie, grupy odbiorców oraz kontekstu dla przekazu reklamowego z naciskiem na wrażliwe kategorie reklamodawców oraz wrażliwe kategorie odbiorców. 

Prowadząca Elżbieta Kondzioła:
Online Sales Director w LOVEMEDIA, szefowa Grupy Roboczej Programmatic przy IAB Polska, członkini rady merytorycznej Raportu Strategicznego Internet IAB Polska. Z branżą reklamową związana od 2008 roku. Specjalizuje się w realizacji kampanii online opartych za dedykowanych zainteresowaniach i intencjach zakupowych użytkowników. Regularnie występuje na konferencjach oraz szkoleniach branżowych oraz publikuje artykuły na temat programatycznego modelu zakupu reklamy. 

Materiały z warsztatu są dostępne dla arbitrów i arbitrzyń KER.  Już dziś zapraszamy arbitrów i arbitrzynie KER na drugą część 30 września 2021 r. Przedmiotem warsztatu będzie praktyka na przypadkach skarg.