Uchwała Nr ZO/015/23o z dnia 1 marca 2023 roku Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/151/22