Uchwała Nr ZO/020/23o z dnia 1 marca 2023 roku Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/141/22