Uchwała Nr ZO 127/12 w sprawie reklamy firmy Nivea Polska Sp. z o.o.