Uchwała Nr ZO/027/20/o w sprawie Diohespan Max Aflofarm z dnia 1 lipca 2020 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn. akt: KER/052/20