Uchwała Nr ZO/098/21u z dnia 6 października 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/142/21