Uchwała Nr ZO/097/21u z dnia 6 października 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/132/21