Uchwała Nr ZO/115/19/48o w sprawie reklamy Free Now