Uchwała Nr ZO/116/19/49o w sprawie reklamy internetowej Ikea