Uchwała Nr ZO/114/19/47o w sprawie skargi na Klub Nietota