Uchwała Nr ZO 141/15 w sprawie reklamy Grupy LOTOS S.A.