Uchwała Nr ZO/063/23o z dnia 16 sierpnia 2023 roku Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/130/22