Uchwała Nr ZO 29/14 w sprawie reklamy firmy Wielkopolska Squad sc