Uchwała Nr ZO 29/14 w sprawie reklamy firmy Wielkopolska Squad sc


Uchwała Nr ZO 29/14
z dnia 18 marca 2014 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/168/13/01-04

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Marcin Senderski – przewodniczący,
2) Jarosław Sobolewski – członek,
3) Bohdan Pawłowicz – członek,

na posiedzeniu w dniu 18 marca 2014 roku, po rozpatrzeniu skarg o sygnaturze akt K/168/13/01-04 złożonych, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumentów (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Wielkopolska Squad sc, z siedzibą w Krotoszynie (dalej: Skarżony), dotyczących reklamy internetowej

postanawia uznać, że reklama narusza normy Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęły skargi o sygn. K/168/13/01-04.
Przedmiotem skarg była reklama internetowa Wielkopolskiej Gazety Lokalnej KROTOSZYN.

Skarżący w prawidłowo złożonych skargach podnosili, iż:

„opis reklamy: Na zdjęciu w tle na profilu Facebookowym “Gazety Lokalnej KROTYSZYN” (https://www.facebook.com/glokalna) pojawia się kuso ubrana dziewczyna, a obok napis “bierz mnie co wtorek!”

Treść skargi: Reklama uprzedmiotawia kobiety i jest żenującym chwytem handlowym. Nie może być w przestrzeni publicznej miejsca na seksizm. Proszę o szybką interwencję w tej sprawie.”

„opis reklamy: Reklama przedstawia kobietę na tle zdjęcia miejscowości. Kobieta jest ubrana wyłącznie w sportowy stanik i ręcznik, a obok pojawia się napis “bierz mnie co wtorek!” Adres reklamy: www.facebook.com/glokalna

Treść skargi: Reklama dyskryminuje kobiety, przedstawiając je w sposób uprzedmiotowiający, wyłącznie jako obiekt seksualny. Pojawienie się roznegliżowanej kobiety w tej reklamie nie jest w żaden sposób uzasadnione charakterystyką reklamowanego produktu.”

„opis reklamy: Reklama przedstawia kobietę w skąpym stroju na tle widoku Krotoszyna. Obok wizerunku kobiety znajduje się podpis “Bierz mnie co WTOREK”

Treść skargi: Reklama jest seksistowska, poniża kobiety i uprzedmiotawia je poprzez zestawienie wizerunku młodej dziewczyny z zachętą do “brania” jej.”

„opis reklamy: Hasło “Bierz mnie co wtorek” umieszczone jest obok młodej kobiety ubranej w sportowy stanik – obok tego jest tytuł “Gazeta Lokalna Krotoszyn” i adres www.

Treść skargi: Reklama narusza normy Kodeksu Etyki Reklamy ponieważ jest seksistowska, czyli dyskryminuje kobiety. Ostentacyjnie sugeruje się, że kobiety są towarem do wzięcia takim jak gazeta.”- pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargi przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 4 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą zawierać elementów, które zawierają treści dyskryminujące, w szczególności ze względu na rasę, przekonania religijne, płeć lub narodowość.”.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargi i nie uczestniczył w posiedzeniu.

„My niżej podpisani, Daniel Borski i Mariusz Kowalczyk, wydawcy Wielkopolskiej Gazety Lokalnej KROTOSZYN pragniemy odnieść się do pisma z dnia 4 lutego 2014r., dotyczącego skarg konsumenckich na reklamę promującą nasz tytuł.

Grafika zawiera postać atrakcyjnej dziewczyny w sportowym stroju. Skargi tyczą się hasła „Bierz mnie co wtorek!”, jakie widniało obok kobiety.

Kiedy uruchamialiśmy projekt WGL KROTOSZYN – poprzez sieć znajomych oraz przedsiębiorców – badaliśmy reakcje społeczne na prezentowaną grafikę. Nie notując pejoratywnych uwag co do formy reklamy, postanowiliśmy przedstawić ją mieszkańcom powiatu krotoszyńskiego.

Gdy pojawiła się zorganizowana akcja na portalu społecznościowym (facebook), wraz z obrażającymi nas epitetami, postanowiliśmy raz jeszcze przeanalizować treść reklamy. Oczywiście doszliśmy do podobnych wniosków co internauci z najodleglejszych zakątków Polski. Chcemy posypać głowę popiołem i przeprosić za uruchomienie kampanii, która rzeczywiście mogła urazić przekonania bądź uczucia rozmaitych grup społecznych. Organizując wiele eventów dobroczynnych oraz „nie żerując na ludzkich tragediach” – jak głosi linia programowa redakcji – nie chcemy, by ktokolwiek czuł się zażenowany bądź urażony nietrafioną kampanią! Chcemy godnie spełniać funkcję mediów lokalnych i reagować na problemy społeczne, zapobiegać malwersacjom, uwypuklać działania niezgodne z prawem, etc. Stąd też błyskawicznie zareagowaliśmy na uzasadnioną krytykę.

W związku z powyższym, natychmiastowo zmieniliśmy naganne hasło reklamowe na nowe, które od wielu tygodni zdobi nasz facebookowy fanpage. Obecna treść (w załączniku) głosi: „Widzimy się co WTOREK!”. Hasło jest związane wyłącznie z tym, iż nasz bezpłatny produkt trafia do mieszkańców we wtorki. Sportowy strój kobiety ma związek z tym, iż redakcja promuje zdrowy tryb życia, jest wrażliwa na cudzą krzywdę i stawia na tematykę sportową oraz imprezy dobroczynno-sportowe.

Nie chcąc nikogo lekceważyć, pragniemy nadmienić, iż w przyszłości będziemy staranniej przygotowywać kampanie reklamowe – biorąc pod uwagę społeczne przekonania polityczne, religijne, etyczne oraz moralne – i gwarantujemy, iż więcej tego typu skargi pod naszym adresem się nie pojawią.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanych przez Skarżących i uznał, że reklama nie mieści się w ramach przyjętych norm etycznych.

Zespół Orzekający uznał, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.

Zespół Orzekający podzielił zarzuty Skarżącej, uznając, że przedmiotowa reklama zawiera treści dyskryminujące. Zespół Orzekający stwierdził, że umieszczenie obok wizerunku kobiety hasła „Bierz mnie co wtorek” potęguje wrażenie przedmiotowego traktowania kobiecego ciała.

Jednocześnie Zespół Orzekający docenił postawę Skarżonego, który po zapoznaniu się z treścią skarg, sam dokonał stosownej modyfikacji reklamy.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit c) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 30 października 2013r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.