Uchwała Nr ZO 37/09 w sprawie reklamy firmy HOOP Polska Sp. z o.o.