Uchwała Nr ZO 59/09 w sprawie reklamy firmy MW-GMW Sp. z o.o. Sp. k.