Uchwała Nr ZO 62/09 w sprawie reklamy firmy Coty Polska Sp. z o.o.