Uchwała Nr ZO 67/09 w sprawie reklamy Grand Hotel Stamary