Uchwała Nr ZO 57/19/25o w sprawie reklamy telewizyjnej Neomag Forte D3